Projectmanagement

Planning, uitvoering en realisatie

Het maken van een goed ontwerp is één, maar de uitvoering daarvan heeft ook zeker aandacht nodig. Vaak is dit een fase die onderschat wordt. En dat is jammer, want er valt veel winst te behalen. OMG kan er voor zorgen dat de geplande verbouwing niet uw gehele agenda overneemt.

Door te weten waar we het over hebben, door bedrijven te benaderen die ook echt een bijdrage aan de verbouwing kunnen leveren en de diverse partijen met elkaar te vergelijken kunnen goede keuzes worden gemaakt.

Goede onderlinge communicatie met korte en flexibele lijnen zorgt ervoor dat alle partijen op het juiste moment hun werkzaamheden uitvoeren om te komen tot een succesvol eindresultaat.

Een uitgebreide planning, een vastgestelde begroting, controle van het meer- en minderwerk en indien van toepassing goed afgestemde vergunningen zorgen ervoor dat de verbouwing met voor u zo min mogelijk zorgen wordt geregeld.

Service is bij OMG geen afdeling, maar iets wat we dagelijks doen. Als het dus even tegen zit, zorgen wij ervoor dat zo snel mogelijk een alternatief geregeld wordt.

vlekkenplan schets

Voor derden

OMG voert ook projectmanagement uit van door derden ontwikkelde huisstijlen uit binnen- en buitenland.

Denkt u daarbij aan het zoeken van geschikte panden om vestigingen te openen, hulp bij de aanhuur van het pand, opdelingen van grotere units tot het geschikte aantal vierkante meters en de begeleiding van de daadwerkelijke inrichting van de vestiging conform de huisstijl.

Soms gaat dit per vestiging, soms gaat dit in een strakke planning met meerdere vestigingen tegelijk.

Franchise formules

Ook voor franchisenemers kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren.

Als we bekend zijn met de huisstijl kunnen we de gewenste huisstijl toetsen aan het nieuwe pand. Wat kan er wel en niet letterlijk worden toegepast. Waar zijn aanpassingen nodig en binnen welke grenzen mag dat van de franchisegever. Wat te doen met de benodigde vergunningen?

Allemaal zaken die van te voren goed geregeld moeten worden.

OMG interieur ontwerp & project management
Lange Brinkweg 77-06
3764 AB Soest

E: info@omg-interieurontwerp.nl
T: +31 35 588 05 24
M: +31 6 53 95 09 39

 

OMG LOGOKVK 30163523
Architectenregister
4.121115.001